top of page

Όροι διαγωνισμού "Τροχός της Τύχης"

& πολιτική απορρήτου

Ακολουθούμε τη νομοθεσία για να προστατέψουμε εσάς

Σημαντική ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων Σας ενημερώνουμε πως από την 25η Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR.

Στην εταιρεία μας προχωρήσαμε σε ενσωμάτωση του Κανονισμού στη λειτουργία μας, ενισχύοντας την προστασία των δεδομένων σας που αποτελεί, σταθερά, προτεραιότητά μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρεία μας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σχεδιάζει και αναβαθμίζει διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προτιμήσεις σας. Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας μας καθώς και των συνεργαζόμενων με την με την εταιρεία μας επιχειρήσεων, γίνεται, εφόσον επιθυμείτε, μέσω έντυπου, τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού μέσου, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει σε εμάς. Η εταιρεία μας στα πλαίσια των εργασιών της διατηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την συμβατική μας σχέση, την αρχή της αναλογικότητας, χρησιμοποιώντας πλήρως αυτοματοποιημένες διεργασίες, χωρίς άμεση αναφορά σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, χρησιμοποιώντας επιπλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και ψευδονυμοποίησης των στοιχείων, τα οποία μας έχετε διαθέσει, με αποκλειστικούς σκοπούς:

α) Την διατήρηση κρυπτογραφημένου αρχείου, περιορισμένης πρόσβασης για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την μελλοντική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον το επιθυμείτε.

β) Την χρησιμοποίηση αποκλειστικά των δεδομένων των φωτογραφιών και βίντεο σας για διαφημιστικούς και προωθητικούς λόγους σχετικούς με την ανάδειξη αποκλειστικά σε τρίτους – πελάτες μας της δουλειάς της εταιρείας μας.

 

Για να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να επεξεργαζόμαστε τα διαθέσιμα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016 και σύμφωνα με τους ως άνω σκοπούς και να σας προτείνουμε τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να μην κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

 

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την άνευ όρων πρόσβασή σας στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εγγυάται την άμεση ενημέρωσή σας σε περίπτωση μη νόμιμης επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 20 του κανονισμού 679/2016. Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι εφόσον το ζητήσετε εγγράφως είναι υποχρεωμένη και θα διαγράψει/διορθώσει/περιορίσει την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρεί κατόπιν συγκατάθεσης σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όπως ο ως άνω κανονισμός ορίζει στα άρθρα 16 και 17 παρ 1,2

Πρόσθετες διευκρινίσεις για διαγωνισμό "Τροχός της τύχης"

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε τμήμα διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος ως «Διαγωνισμός») αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των Επίσημων Κανόνων, Όρων και Προϋποθέσεων που ακολουθούν (εφεξής οι «Επίσημοι Κανόνες»). Φέρουν δε την αποκλειστική ευθύνη να διαβάσουν και να έχουν υπόψιν τους Επίσημους Κανόνες για όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι Επίσημοι Κανόνες θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.photospart.gr (εφεξής η «Επίσημη Ιστοσελίδα») σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τους Επίσημους Κανόνες προκειμένου η συμμετοχή τους να είναι έγκυρη έτσι ώστε να διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το έπαθλο. Τυχόν παραβίαση, απόπειρα παραβίασης ή μη συμμόρφωση με τους Επίσημους Κανόνες ή με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή περί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλης άδειας) (εφεξής η «Ισχύουσα Νομοθεσία») δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων από τον Διαγωνισμό και θεμελίωση της ευθύνης τους δυνάμει της Ισχύουσας Νομοθεσίας. Τα 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του email.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο και χρήση αυτού.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Φορείς του διαγωνισμού, καθώς και όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι εντολοδόχοι αυτών δε φέρουν καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε περίπτωση (i) εσφαλμένης ή ανακριβούς παρεχόμενης πληροφορίας από συμμετέχοντα κατά την εγγραφή του στον Διαγωνισμό, ή εσφαλμένης, αποτυχημένης, διαστρεβλωμένης ή συγκεχυμένης μετάδοσης ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με τον Διαγωνισμό, (ii) ανθρώπινου λάθους, τεχνικής δυσλειτουργίας, αστοχίας, σφάλματος, παράλειψης, διακοπής, διαγραφής, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή βλάβης της γραμμής επικοινωνίας, ανεξαρτήτως αιτίας, σε σχέση με εξοπλισμό, συστήματα, δίκτυα, γραμμές, δορυφόρους, εξυπηρετητές, υπολογιστές ή παρόχους που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε πτυχή της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (iii) αδυναμίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή μη διαθεσιμότητας αυτού ή συνδυασμού αυτών, ή (iv) βλάβης ή ζημίας του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής τους ή του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής οποιουδήποτε άλλου ατόμου η οποία ενδεχομένως συνδέεται με ή οφείλεται σε οποιαδήποτε απόπειρα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή μεταφόρτωσης υλικών σχετικά με τον Διαγωνισμό. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του Διαγωνισμού όπως είχε προγραμματιστεί για λόγους όπως, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, μόλυνση υπολογιστών με ιό, σφάλμα προγραμματισμού, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνική βλάβη, ακραία καιρικά φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της βροχής, της καταιγίδας, της πλημμύρας ή του σεισμού), φωτιά, έκρηξη, λόγους ανωτέρας βίας, αστοχία εξοπλισμού, για κάθε άλλον λόγο πέραν του ελέγχου του Χορηγού, ή για κάθε άλλον λόγο που αλλοιώνει ή βλάπτει ενδεχομένως τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, τότε ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων ή τρίτων. Οι Επίσημοι Κανόνες υπόκεινται στην ερμηνεία του Διοργανωτή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι εντολοδόχοι (καθώς και οι σύζυγοι, οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού ) του www.photosmart.gr , οι άμεσα και έμμεσα συνδεμένες με αυτό μητρικές και θυγατρικές εταιρείες του, καθώς και οι λοιπές άμεσα και έμμεσα συνδεμένες εταιρείες. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο τρίτο (18ο) έτος της ηλικίας του, εκτός αν ορίζεται αντίθετα στην περιγραφή του διαγωνισμού. Τα πρόσωπα που δεν έχουν ενηλικιωθεί, θα πρέπει να έχουν λάβει τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά τον νόμο τη γονική μέριμνα ή την κηδεμονία αυτών, για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός αρχίζει στην Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της ειδικής φόρμας και λήγει αυτόματα μετά το πέρας της τελευταίας ώρας όπως αναγράφεται στην ειδική φόρμα. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτοπροσωπίας και της εγκυρότητας της συμμετοχής, οι νικητές θα κληθούν να επιδείξουν την κωδικό νίκης τους(κωδικό προσφοράς).

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η χρήση των επάθλων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τρεις (3) φορές ανά πελάτη/ημερομηνία μυστηρίου/mail , δε μεταβιβάζετε και έχει ως μέγιστη έκπτωση τα 75€.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω mail στο info@photosmart.gr

ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | ΚΕΘΕΑ: 210-9237777 |

Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 2109215776.

bottom of page